Lancering af Eco-Score, miljøscore for fødevarer

Lancering af Eco-Score, miljøscore for fødevarer

Open Food Facts var i 2015 den første til at beregne og vise Nutri-Score for alle fødevareprodukter. I dag er vi stolte af at være en del af kollektivet af engagerede aktører, som lancerer Øko-Score, scoren fra A til E, der reflekterer fødevareprodukters miljøpåvirkning.


Øko-Score på Open Food Facts


Eco-Score
Øko-Score er en fortsættelse af beregningen af fødevareprodukters CO2-aftryk (tilgængelig i Open Food Facts-appen siden 2018, muliggjort af især alt arbejdet fra de frivillige i programmet Data for Good). Skan blot et produkt med Open Food Facts’ Android- eller iPhone-app for at se dets Øko-Score. App Open Food Facts - Øko-Score Øko-score vises også på Open Food Facts-webstedet, hvilket gør det meget nemt at sammenligne og/eller klassificere produkter iht. deres Øko-Score samt se fordelingen af miljøscore for en produktkategori, et mærke eller en etiket. Øko-Score for produkter Øko-Score beregning baseres på livscyklusanalyser (LCA) fra Agribalyse-miljødatabasen fra ADEME og INRAE for 2.500 produktkategorier. Denne score er moduleret for hvert produkt iht. deres etiketter (økologisk, kvalitetsmærker mv.), ingredienser og oprindelse samt de materialer, som er anvendt til emballagen.

En klimaproblematik, der kræver samarbejde mellem alle interessenter og alle borgere

Øko-Score understøttes af en gruppe på 8 engagerede digital- og fødevareaktører:
Øko-Score indehavere
Det er håbet, at Øko-Score adopteres af flere og flere aktører, og at den, ligesom Nutri-Score, snart vil fremgå på produktemballager. Open Food Facts gør nu Øko-Score beregningen tilgængelig for de flere end 100 applikationer og tjenester, som benytter OFF-databasen.
Øko-Score beregningen er muliggjort takket være de titusindvis af Open Food Facts-bidragsydere, som tilføjer fotos og strukturerer fødevareproduktoplysningerne. For præcist at beregne Øko-Score er det i høj grad nødvendigt at have detaljerede oplysninger om ingrediensoprindelser og emballagematerialer. En stor tak til især alle de engagerede borgere, som deltager i vores store samarbejdsopgørelse af fødevareemballage ! 
Producenter opfordres også til direkte at indsende de oplysninger, de allerede har, via den gratis producentplatform for at muliggøre en mere nøjagtig Øko-Score beregning. Platformen vil også give dem mulighed for at indhente alle detaljerne i Øko-Score beregningen for alle deres produkter. I dag beregnes der på Open Food Fakta Øko-Score på flere end 240.000 produkter solgt i Frankrig. Takket være samarbejdet mellem alle involverede fødevareinteressenter, borgere, producenter og forskere vil det være muligt at forbedre Øko-Score og indsamle stadig mere præcise data for flere og flere produkter.
Dette vil gøre Øko-Score til et nyttigt værktøj både for forbrugerne til at træffe mere informerede valg, og for producenterne til at reducere deres produkters miljøpåvirkning. miljø.
Øko-Score beregningen og producentplatformen er muliggjort af støtte fra
AFNIC Foundation og Public Health France.

Lancering af Øko-Score, en miljøscore for fødevarer