Mã đóng gói sẽ làm bạn hồi hộp!

Bạn có thể đã thấy các mã như “EMB 56251e” hoặc “EN 38.012.001 CE” trên nhãn và bao bì thực phẩm. Và bạn có thể đã không chú ý đến chúng. Chưa hết, những mã này – ban đầu được gọi là “mã đóng gói” và sau đó đổi thành “tem vệ sinh châu Âu” …