Hvordan Open Food Facts kan hjælpe med at reducere spild og forbedre genbrug

Hvordan Open Food Facts kan hjælpe med at reducere spild og forbedre genbrug

billedkilde

I modsætning til hvad folk tror, bliver det meste af affaldet, vi producerer, ikke genbrugt, men begraves eller brændes. Globalt genanvendes mindre end 10 % af vores affaldsressourcer, enten fordi man’ikke ved, hvordan materialerne kan genbruges, eller fordi de ikke indsamles.

På trods af dette er det afgørende for mange af os at reducere affaldspåvirkningen: 29 % af franskmændene mener, at affaldshåndtering er et af de mest bekymrende miljøspørgsmål (kilde: Ademe).

Da madspild tegner sig for det meste af det affald, som genereres individuelt, kan Open Food Facts spille en afgørende rolle i at hjælpe med at reducere spild og forbedre genanvendelsen ved at:

  • Giver forbrugerne mulighed for at finde produktalternativer med mindre emballage eller med pakker, som nemmere kan genbruges. Dette er allerede muligt i vores app, da emballage medtages i beregningen af Øko-Score.
  • Sørge for detaljerede data om emballage for hver produktkategori: Det ville være værdifuldt for offentlige myndigheder, producenter og forbrugere at kende emballagen, der anvendes i bestemte kategorier (f.eks. mælk).
Emballagedata findes i Open Food Facts-appen

For at gøre det kræves detaljerede emballageoplysninger for hvert produkt, inkl. formen (kasse, flaske), materialet (PET-plast, glas,…), genbrugsinstruktioner og (ideelt set) vægt for hvert emballageelement. Siden 2012 er har det været muligt at tilføje emballageoplysninger i Open Food Facts, men det finmaskede emballageskema, beskrevet ovenfor, understøttes endnu ikke. Grundet denne mangel på strukturerede data, tages emballageinformation pt. sjældent i betragtning ved beregning af Øko-Score i Open Food Facts.

ADEME (det franske miljøagentur) har besluttet at hjælpe os med at tackle denne udfordring ved at finansiere et projekt til at skabe denne nye emballagedatamodel, forbedre emballagegrænseflader på mobil og web samt organisere indsamling af detaljeret emballageinformation for de 10.000 mest populære produkter i Frankrig!

For at indsamle disse oplysninger, behøves Open Food Facts-fællesskabets hjælp med at fremme emballagegennemsigtighed.
Mere information om denne operation vil komme snart, så sørg for at abonnere på Slack (#packaging channel), hvis du er interesseret i denne udfordring! 🙋‍♀️ 🙋 🙋‍♂️

No Comments

Add your comment