Jak mohou Open Food Facts pomoci snížit množství odpadu a zlepšit recyklaci

Jak mohou Open Food Facts pomoci snížit množství odpadu a zlepšit recyklaci

zdroj obrázku

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, většina odpadu, který produkujeme, není recyklována, ale skládkována nebo spálena. Globálně méně než’% našich zdrojů odpadu se recykluje, buď proto, že nevíme, jak materiál recyklovat, nebo protože ho nesbíráme’.

Navzdory tomu je snížení dopadu odpadu pro mnohé z nás zásadní: 29 % Francouzů se domnívá, že nakládání s odpady je jedním z nejvíce se dotýkajících problémů životního prostředí (zdroj: Ademe).

Vzhledem k tomu, že potravinový odpad tvoří většinu odpadu, který produkujeme individuálně, může Open Food Facts hrát zásadní roli při snižování množství odpadu a zlepšování recyklace:

  • umožňuje spotřebitelům najít alternativu produktu s menším počtem obalů nebo s obaly, které se snadněji recyklují. To je již možné v naší aplikaci, protože balení je zahrnuto ve výpočtu Eco-Score.
  • poskytování podrobných údajů o obalech pro každou kategorii výrobků: pro veřejné orgány, výrobce a spotřebitele by bylo cenné znát obaly používané ve specifických kategoriích (např. mléko).
Údaje o obalech v aplikaci Open Food Facts

K tomu potřebujeme mít podrobné informace o balení každého produktu, včetně tvaru (krabice, lahve), materiálu (PET plast, sklo,…), pokynů k recyklaci a (ideálně) hmotnosti každého obalového prvku. Od roku 2012 je možné přidávat informace o obalech do Open Food Facts ale nepodporujeme výše popsané schéma detailního balení. Kvůli tomuto nedostatku strukturovaných dat se v současnosti při výpočtu Eco-score v Open Food Facts málokdy berou v úvahu informace o obalech.

ADEME (francouzská agentura pro životní prostředí) se rozhodla pomoci nám vypořádat se s touto výzvou tím, že zafinancuje projekt na vytvoření tohoto nového datového modelu o obalech, na zlepšení rozhraní obalů na mobilu a na webu a na organizaci sběru podrobných informací o obalech na 10 000 nejoblíbenějších produktů ve Francii!

Abychom tyto informace shromažďovali, budeme potřebovat komunitu Open Food Facts k podpoře transparentnosti balení.
Více informací o této operaci bude brzy k dispozici, nezapomeňte se k nám připojit na Slack (#packaging channel), pokud vás tato výzva’zajímá! 🙋‍♀️ 🙋 🙋‍♂️

No Comments

Add your comment