1 milion produktů a 1 milion díků všem přispěvatelům Open Food Facts!

1 milion produktů a 1 milion díků všem přispěvatelům Open Food Facts!

Open Food Facts má nyní 1 milion potravinářských výrobků po celém světě! Velké poděkování patří desetitisícům lidí, kteří se od roku 2012 zapojili do projektu Open Food Facts, kteří přidávali produkty, fotili je a vkládali své informace do naší skvělé Wikipedie o jídle!

Díky Vám jsme mohli společně vybudovat největší otevřenou databázi potravinářských produktů na světě.

Je to občanská a spolupracující databáze, protože potraviny jsou záležitostí každého – nejen zemědělsko-potravinářského průmyslu a veřejných orgánů – a my všichni můžeme být aktéry, kteří zajistí větší transparentnost.

Je to bezplatná, otevřená a veřejná databáze, protože informace o potravinářských výrobcích jsou ve veřejném zájmu, a proto musí být veřejné a volně znovu použitelné každým pro všechny účely: porozumění etiketám a porovnávání výrobků pro spotřebitele, ale také vědecký výzkum, novinářská šetření, veřejné politiky založené na datech atd.

Je to nezisková databáze založená na spolupráci, nezávislá na odvětví, abychom zajistili, že naším jediným vodítkem zůstane obecný zájem.

Jedná se o otevřenou základnu pro všechny typy informací o výrobcích, do kterých přidáváme další a další pole do stále více domén, abychom mohli řešit všechny problémy související s potravinami, jako jsou ty, které mají dopad na naše zdraví, životní prostředí a společnost.

Je to globální databáze, která se zabývá těmito problémy globálně a podporuje šíření osvědčených postupů po celém světě.

Open Food Facts je skvělým příkladem toho, že kdokoli z nás může být tvůrcem změny:

  • s jejími vlastními volbami pomocí mobilní aplikace Open Food Facts nebo jedné z mnoha dalších aplikací, které využívají naši databázi.
  • účastí na budování společného dobra, přidáváním produktů nebo doplňováním informací o Open Food Facts.

Dosažení 1 milionu produktů je velkým úspěchem a velkou odměnou za úsilí každého z nás za posledních 7 let. Můžeme na to být společně velmi hrdí. Milion díků vám všem, kteří se na projektu podílíte nebo jej podporujete!

Samozřejmě je před námi ještě mnoho práce a potřebujeme vaši pomoc:

Chcete-li pokračovat v rozšiřování databáze, použijte aplikaci Open Food Facts a přidávejte produkty.

Abychom zajistili udržitelnost projektu, poskytněte dar sdružení Open Food Facts, které nám pomůže financovat naše akce v roce 2020.